Medline je  výrobca, aj distribútor, ktorý ponúka našim zákazníkom v Európe množstvo produktov. Naše globálne výrobné a dodávateľské reťazce zahŕňajú výrobné závody vlastnené spoločnosťou Medline, ako aj výrobných subdodávateľov a priamych dodávateľov.

Spoločnosť Medline je odhodlaná získavať produkty z etických a sociálne zodpovedných závodov po celom svete.


Certifikácia WRAP

Používame certifikácie udelené Celosvetovou zodpovednou akreditovanou výrobou (WRAP), aby sme si preverili, že závody v našom dodávateľskom reťazci rešpektujú prácu pracovníkov a ich ľudské práva. WRAP je medzinárodne uznávaný certifikačný orgán zameraný na dodržiavanie súladu so sociálnymi normami, ktorý nezávisle a objektívne preveruje dodržiavanie etických pracovných noriem v závode.

Spoločnosť Medline zavádza certifikácie WRAP pre vybraných prvotriednych dodávateľov v našom dodávateľskom reťazci, so zameraním na dodávateľov zdravotníckych textílií a odevov. Ide o viacročný projekt, v ktorý veríme, že bude mať významný a pozitívny vplyv na postupy dodávateľsých reťazcov v odvetví zdravotníckych pomôcok. Naši zákazníci si môžu byť istí, že výrobky vyrobené v zariadení s certifikáciou WRAP sa vyrábajú v humánnych a bezpečných pracovných podmienkach.

Čo je WRAP

WRAP je nezávislý, objektívny, neziskový tím globálnych odborníkov v oblasti dodržiavania súladu so sociálnymi normami, ktorí sú oddaní propagovaniu bezpečnej, zákonnej, humánnej a etickej výroby po celom svete prostredníctvom certifikácie a vzdelávania.

WRAP je najvačší nezávislý certifikačný program zariadení na svete, zameraný najmä na odvetvia odevov, obuvi a šitých výrobkov. Snažíme sa nezávisle monitorovať a potvrdzovať dodržiavanie 12 Zásad WRAP, ktoré sú založené na princípoch práva v každej krajine a zahŕňajú ducha alebo jazyk príslušných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce (angl. ILO).


Viac o WRAP nájdete tu.


Kódex správania dodávateľov

Spoločnosť Medline vo svojom dodávateľskom reťazci propaguje dôležitosť aktívneho monitorovania a podpory pracovných a ľudských práv. Sme odhodlaní zabezpečiť, aby sa s pracovníkmi v našom dodávateľskom reťazci zaobchádzalo dôstojne a s rešpektom, a aby boli dodržiavané všetky miestne zákony. Spoločnosť Medline preto vytvorila Kódex správania dodávateľov, ktorý je súčasťou nášho odhodlania byť dobrýmpodnikovým občanom.

Čo je Kódex správania dodávateľov?

Na základe štandardov a dohovorov Medzinárodnej organizácie práce (The International Labour Organisation), normy SA8000 (vyvinutej organizáciou Social Accountability International) a Celosvetovo zodpovednej akreditovanej výroby (WRAP), Kódex správania dodávateľov spoločnosti Medline stanovuje štandardy, ktoré vyžadujeme, aby naši dodávatelia dodržiavali, aby sme prispeli k bezpečnému, etickému, humánnemu a ekologicky priaznivému pracovisku.

Tu si stiahnite Kódex správania dodávateľov spoločnosti Medline.

Spoločnosť Medline má vo svojom dodávateľskom reťazci politiku nulovej tolerancie otroctva, detskej práce, nedobrovoľnej práce a obchodovania s ľuďmi.