Združenie MedTech Europe vydáva vyhlásenie o dodávkach ochranných zdravotníckych pomôcok

11. Máj
2020

MedTech Europe, európske obchodné združenie pre priemysel zdravotníckej techniky, ktorého je spoločnosť Medline členom, vydalo vyhlásenie dňa 4. mája 2020, s cieľom zvýšiť povedomie o všeobecnej situácii v dodávateľskom reťazci ochranných zdravotníckych pomôcok v dôsledku COVID-19 a o dopade, ktorý táto situácia má na zásobovanie a dodávky.

 

Situáciu, ktorú vyhlásenie združenia MedTech Europe opisuje, je presne taká, akú spoločnosť Medline a mnohé ďalšie spoločnosti zaoberajúce sa zdravotníckym zásobovaním zažívajú. Pandémia COVID-19 spôsobila nedostatok rozhodujúceho tovaru, ako sú masky, plášte a rukavice, zatiaľ čo dopyt po nich prudko stúpol. Nosnosť nákladnej leteckej dopravy je obmedzená a plnenie zmluvných dodávok, objemu a cenových podmienok už nie je vždy možné.

Združenie MedTech rozoznáva mimoriadny a dočasný charakter tejto situácie a ponúka tri riešenia pre dodávateľov, ktoré môžu uplatniť vo vzťahu k svojim zákazníkom:

 

  • Žiadať prehodnotenie podmienok zmluvy (zmlúv)
  • Dovolať sa vyššej moci
  • Dohodnúť sa na náhradných opatreniach.

 

Spoločnosť Medline sa veľmi teší na to, že bude môcť opäť ponúkať svoje štandardné výrobky v normálnom dodávateľskom prostredí, avšak medzitým pracujeme s našimi existujúcimi zákazníkmi na základe informovaných rád združenia MedTech.